SIDAN ÄR UNDER UTVECKLING

hjälp

MALLAR, VERKTYG OCH HOW TO GUIDER

HOW TO GUIDER, verktyg mallar mm.

Nedan finner ni mallar och hjälpmedel att använda fritt. Observera att det är alltid ert ansvar att dokumenten ni skapar har rätt och tillräcklig information. Mallarna nedan är till för att guida men ni behöver alltid lägga till och kontrolera att informationen är korrekt och tillräcklig. Matchmore ansvarar ej eller garanterar ej att mallarna är tillräckliga, korrekta eller uppdaterade mot gällande lagar och förordningar. 

1. How to guider

Steg för steg guider till matchningsverktyget

2. verktyg

EU-bidrag mm.

Vill du skapa lite större projekt och söka från andra aktörer som delar ut bidrag och finansiering har vi samlat en del aktörer här. Klicka på bilden.

Vill du ha hjälp med att skriva dessa lite större projektansökniongarna går du till samverkanssidan. Klicka här

3. mallar mm.

Protokoll
mall,
stiftelse

Exempelmall för styrelsemötesprotokoll i stiftelen som många frågar efter. Observera att alla beslut som tas i stiftelsen måste gå att följa i numrerade protokoll. Ladda ner mallen och förändra efter era behov.

Årsredo-
visningsmall, stiftelse.

Förenklad exempelmall för årsredovisning stiftelse. Stäm av med er revisor vad denne vill ha in. Ni är ansvariga för att en reviderad årsredovisning inkommer till länsstyrelsen i tid varje år, vilket är absolut senast sex månader efter avslutat räkenskapsår.
Ladda ner mallen och förändra efter era behov

Projektmall

En kort övergripande mall av vad du behöver ha mer för rubriker och information i en projekplan. VAD skall göras,VEM har nytta av det, NÄR skall det göras, HUR, VARFÖR är det viktigt, KOSTNAD, förväntat RESULTAT och FRAMTID mm.

Banksvar.
affärskonto

Ibland ställer banken en del frågor vid ansökan om affärskonto. Vi har samlat frågor och svar ni kan ha nytta av då er stiftelse söker affärskonto.