Event

8 event per år

  • Generellt fokus på projekt och/ eller verksamhets utveckling och/eller finansiering via stiftelse och företagssamverkan.
  • Tillämpning, hur gör jag affär med stiftelsen, utbildning och samhällsbevakning.
  • Mingel, matchning och möten med etablerade stiftelser, investerare, mfl.
  • Föredragshållare från tex kända stiftelser, skatteexperter, revisorer mfl

klustermöten mot globala målen

  • En gång per vecka bjuds ni in att delta i diskussion kring hur kan vi samverka i projekt som främjar på olika sätt.
  • Syftet är att ni medlemmar som finns i MatchMore har projekt och verksamheter som på olika sätt främjar de globala målen. Läs mer nedan.

kommande event

augusti

FÖRELÄSNING
26/8

Mer info om aktuell föreläsning kommer inom kort.

september

SPEED DATING
23/9

Live och online möten med intressanta personer med projekt, stiftelser eller bolag. Deltagare anmäler sig med en kort beskrivning som vi skickar ut till alla som då kan boka upp tider för möten.

oktober

FÖRELÄSNING/ UTBILDNING
21/10

Revisor Jörgen Hägglund Om att driva stiftelse och bolag ur revisorns perspektiv.

Mer info om aktuell föreläsning kommer inom kort.

november

STORA PROJEKTDAGEN
25/11 

Möten mingel och presentationer av aktuella projekt för att hitta rätt samverkan, finansiering eller andra resurser.

event kalender

boka plats

vi möter de globala målen

GLOBALA MÅLEN klustermöten online

En gång per vecka bjuds ni in att delta i diskussion kring hur kan vi samverka i projekt som främjar på olika sätt.
Syftet är att ni medlemmar som finns i MatchMore har projekt och verksamheter som på olika sätt främjar de globala målen. Vi diskuterar här utifrån den egna verksamheten hur vi på bästa sätt kan samverka för att nå längre och göra mer nytta för människorna, miljön och allt annat på vår jord.

Varje fredag kl 10- 11 diskuterar vi utifrån 4 olika kluster.
Ni bokar in er nedan till de mål och diskusioner som passar er så kommer länken per e-post.

kluster 1

Vi diskuterar projekt och mölligheter kring mat, vatten, hav, resurser.
MÅL: 1, 2, 6, 14
DAT: 20/8, 17/9, 15/10, 12/11

kluster 3

Vi diskuterar projekt och mölligheter kring energi, produktion, hållbara städer, industri, klimat
MÅL: 7, 9, 11, 12, 13, 15.
DAT: 3/9, 1/10, 29/10, 26/11

kluster 2

Vi diskuterar projekt och mölligheter kring hälsa och utbildning
MÅL: 3, 4
DAT: 27/8, 24/9, 22/10, 19/11

kluster 4

Vi diskuterar projekt och mölligheter kring jämlikhet, jämställdhet, fred, inkluderande samhällen.
MÅL: 5, 8, 10, 16.
DAT: 10/9, 8/10, 5/11, 3/12

boka länk.

Anmäl 1 person / anmälan.