Event

   8 EVENT PER ÅR
  • Fokus på projekt och/ eller verksamhetsutveckling, finansiering och samverkan.
  • Tillämpning, hur gör jag affär med stiftelsen, utbildning och samhällsbevakning.
  • Mingel, matchning och möten med etablerade stiftelser, investerare, mfl.
  • Föredragshållare från tex kända stiftelser, skatteexperter, revisorer mfl
      Läs mer och boka plats nedan. 

kommande event

UPPROP NYA STIFTELSER
Nya datum planeras


Alla av Connecting Groups skapade stiftelser kommer löpande att ha upprop och berätta om sin stiftelse.


Se datum och mer info nedan i eventkalender
PROJEKTDAG MOT GLOBALA MÅL
Nya datum planeras
  • Event med  syfte att ni medlemmar som finns i MatchMore har projekt och verksamheter som på olika sätt främjar de globala målen och söker samverkan och eller finasnsiering.
Anmäl er nedan
Se datum och mer info nedan i eventkalender
 

eventkalender

KLICKA PÅ EVENTETS NAMN NEDAN FÖR
PROGRAM/MER INFO.

ANMÄLAN

Anmäl 1 person / anmälan.

PROJEKTDAGAR mot globala mål

  • En gång per månad bjuds ni in att delta i klusterevent med  syfte att ni medlemmar som finns i MatchMore har projekt och verksamheter som på olika sätt främjar de globala målen.
  • Projekten får 10 min. var att presentera sitt projekt och dess behov.
  • Gemensam diskussion kring hur kan vi samverka i projekt som främjar på olika sätt.

kluster 1

Vi diskuterar projekt och möjligheter kring mat, vatten, hav, resurser.
MÅL: 1, 2, 6, 14
 

kluster 2

Vi diskuterar projekt och möjligheter kring hälsa och utbildning
MÅL: 3, 4
 

kluster 3

Vi diskuterar projekt och möjligheter kring energi, produktion, hållbara städer, industri, klimat
MÅL: 7, 9, 11, 12, 13, 15.
 

kluster 4

Vi diskuterar projekt och möjligheter kring jämlikhet, jämställdhet, fred, inkluderande samhällen.
MÅL: 5, 8, 10, 16.