om Matchingverktyget

Matchingverktyget MatchMore

Vi utvecklar nu
MatchMores unika auto-matchningsverktyg där kan du sammankopplas med möjlig samverkan och/eller finansiering till din verksamhet, innovationer och projekt.

En nytänkande plattform som möjliggör dina idéer, helt enkelt.

FÖR VEM

MatchMores unika automatchning lämpar sig mycket väl för innovationsprojekt och för alla typer av organisationer som stiftelser, stiftelseägda verksamheter, bolag, projekt och investerare som antingen erbjuder eller söker finansiering, partners och/eller samverkan för att stärka sin tillväxt hållbart för framtiden.
HUR

Verktyget hjälper oss att matchas automatiskt med projekt, stiftelser och företag för att finna möjliga parners.
Utifrån din beskrivning av projektet, innovationen, bolaget eller stiftelsen matchar verktyget med hjälp av elastic serach och AI din beskrivning mot alla andra som finns i databasen.
Du får ett antal förslag som du sen kan filtrera i och vikta det som är viktigast i din sökning som beskrivningen, orten, taggar osv.

Du kan också söka helt manuellt i systemet.
INNEHÅLL

I verktyget finns Sveriges alla stiftelser och ca
100 000 bolag, fler kommer in löpande.
I systemet finns projekt och innovationer som söker sanmverkan och eller finansiering.

Alla företag och stiftelser består av personer som innerhar roller i organisationen. Alla dessa personer finns också med som sökbara.

Här finns också en massa hjälp i form av guider, mallar och verktyg och erbjudanden från andra medlemmar som kan något ni behöver.

 
MÖJLIGHET

Det AI-baserade matchmakingverktyget möjliggör att kapital från stiftelser, företag och investerare finner syftesdrivna projekt och/ eller verksamhetsutveckling.
Genom automatchningen sparas enorm mycket tid som du kan ägna åt annat.
VAD

Som medlem beskriver du dina projekt/innovationer och blir då matchade automatiskt i systemet. 

Alla har en egen medlemssida med:
Namn, logga, kontaktperson,verksamhetsbeskrivning  eller beskrivning av stiftelsens syfte, ändamål och projekt som har behov av finansiering.

Du kan presentera stiftare, styrelsemedlemmar och hedersledamöter som i sin tur kan kopplas till andra engagemang istiftelser eller bolag.
Du kan lägga in filmer om upprop för attraktiva projekt som söker medel och/ eller partners.
 
SAMVERKAN

Samverkan är ett ledord. Vi, liksom ni, vill göra gott och genom matchingverktyg och i nätverket underlättar vi för samverkan så att fler projekt och innovationer når framgång och kan hjälpa för framtiden.

Vi samverkar också med SUSTAID som arbetar under FN med att fylla världens kris och beredskapsförråd. Så alla projekt och innovationer som kan göra nytta för välrden i kris och beredskap har möjlighet att visas för SUSTAID 

                                          
Läs mer om SustAid här>>

VAD HAR NI BEHOV AV?