om Nätverket

NÄTVERKET MATCHMORE

 • Är ett unikt nätverk av stiftelser, företag, investerare, projekt och personer.
 • Det AI-baserade matchmakingverktyget möjliggör att kapital från stiftelser, företag och investerare finner syftesdrivna projekt och/ eller verksamhetsutveckling.
 • På våra event möts stiftelser, företag och investerare för utbyte av hållbara projekt och verksamheter. 
 • Genom branch och gränsöverskridande samverkan möjlig görs nya marknader.
 • Ger förvaltare av stiftelser och ledning av företag garanterat en annorlunda upplevelse av hållbar utveckling med syftesdriven lönsamhet.
 • På fundraising News kan din organisation visa upp sig med film och intervju och locka till sig samverkan och investerare.

nätverket erbjuder:

Läs mer om olika om innehåll nedan

nätverk.

Nätverket är unikt på flera sätt:

 • Det består av en stor mängd företag, stiftelser, investerare och människor som alla brinner för utveckling.
 • Stort fokus på verksamheter och projekt att ta del av och samverka med.
 • Finansierings information och kompetensutveckling.
 • Inspireras av profiler som "gjort resan" och ta del av deras tips och råd.
 • Global delaktighet Vi erbjuder veckovisa möten att diskutera era projekt/ verksamheter mot FNs 17 globala mål.

medlemssida

 • Information och erbjudande från samverkanspartners som underlättar i att driva stiftelse,företag och projekt.
 • Mallar för bla. projekt så att du som stiftelse lär dig vad som bör ingå då du ska beskriva ett projekt som är i behov av medel.

MATCHNING

Som medlem har du tillgång till vårt unika matchningsverktyg MatchMore.

 • Verktyget hjälper oss att matchas automatiskt med projekt, stiftelser och företag för att finna möjliga parners.
  (du kan också söka manuellt)
 • I verktyget finns Sveriges alla stiftelser och ca 100 000 företag, fler kommer in löpande.
 • Som medlem beskriver man sina projekt och blir då matchade automatiskt i systemet. 
 • Alla företag och stiftelser består av personer som innerhar roller i organisationen. Alla dessa personer finns också med som sökbara.
 • Egen medlemssida med:
  Namn, logga, kontaktperson, email, telefon
  Verksamhetsbeskrivning av bolag eller beskrivning av stiftelsens syfte, ändamål och projekt som har behov av finansiering.
 • Möjlighet att ladda upp bild på stiftare, styrelsemedlemmar och hedersledamöter som i sin tur kan kopplas till andra engagemang istiftelser eller bolag.
 • Möjlighet att ladda upp presentations filmer om upprop för attraktiva projekt som söker medel och/ eller partners.
 • Möjlighet att söka och finna stiftelser företag eller projekt som matchar med ert.
 • Möjlighet att söka stiftelser och företag som kan vara intresssanta för samverkan och eller finansiering.
 • Samverkan är ett ledord. Vi, liksom ni, vill göra gott och i nätverket underlättar vi för samverkan så att fler projekt når framgång och kan hjälpa för framtiden.

VÅR "DRAKNÄSTE" PROCESSMODELL

Möjlighet ges att mer "hands on" utveckla era projekt som efter processen presenteras för vårt "draknäste" av investerare.

Era projektidéer/verksamheter dras igenom processens 5 steg, idé, analys, vem,  hur, när för att få en klar bild över läget och behovet om
- vad som skall göras i varje del
- vad det kostar, uppstart, material, drift, personal
- tid det kommer att ta,
- när kommer intäkt osv. dvs: TTM och ROI
Projektet presenteras för vår expertgruppsom består av investerare, grossister säljare m.fl. som ger feedback på förslaget och ger förslag på åtgärd så allt blir tydligt för de som eventuellt vill investera eller på annat sätt möta ert behov.

event / UTBILDNING

Åtta event per år i syfte att:

 • I nätverket mötas och diskutera möjligheter med att samverka med andra projekt, stiftelser och bolag.
 • Ge utbildning i att driva stiftelse, föertag, projekt.
 • Föredragshållare inom specifika teman tex. Skatteexpert, juridik, tillämpning, stiftelsesamverkan mm.
 • Möta investerare, "draknäste", med möjlighet att "pitcha" upprop, investering och projekt.
 • 1 projektdag / år som mer är att beteckna som en mässa med utställare och föredrag. (när pandemiläget tillåter) troligtvis i oktober.
 • MatchMore hjälper projekt och eller verksamhet att finna företags partners och/ eller stiftelser att söka medel från.

klustermöten

Klustermöten mot globala målen
 • En gång per vecka bjuds ni in att delta i diskussion kring hur kan vi samverka i projekt som främjar på olika sätt.
 • Syftet är att ni medlemmar som finns i MatchMore har projekt och verksamheter som på olika sätt främjar de globala målen. 

fundraising news

Fundraising News är vår nyhetskanal.

 • Som medlem kan du följa och vara en del av vår nyhetskanal.
 • I nyhetskanalen belyser vi information och har intressanta intervjuer som kan hjälpa dig finna nya vägar till framgång. 
 • Fokus är att följa aktuella frågor kring stiftelse gärna i samverkan med bolag. 
 • Vi belyser projekt och intervjuar givare av medel globalt.

VARMT
VÄLKOMMEN
med ert deltagande.

VAD HAR NI BEHOV AV?
Allt nedan ingår i något av de medlemskap som MatchMore erbjuder: