bli medlem

MEDLEMSKAPS
VILLKOR


Medlemskapet löper årsvis. 
Betalning sker via faktura och kan delas upp månadsvis eller betalas årsvis. Vid årsvisa betalningar är priset rabaterat. Ni väljer medlemsnivå vid anmälan.
Moms tillkommer med 25% betalningsvillkor 10 dagar.

medlemspris.

Pris
MatchMore


                  se innehåll
            ______________

2 095 kr/mån
23 500 kr/år

vid årsvis betalning är priset rabaterat

Formulär 1:

medlemsansökan

 • Här skriver du in dina personliga uppgifter och den epost som du önskar använda för inloggning.

  Du kommer få en personlig profil som är kopplad till din organisation.

  Totalt kan varje organisation ha tre personer som respektive har en egen inloggning och en personlig profil i deras namn. Om du önskar anmäla en extra användare till en organisation som redan är medlem gör du det på formuläret längst ned "Ny extra användare".
 • ÅÅÅÅMMDD
 • Du måste ha en roll i den organisation du önskar bli användare för. Någon som har en roll kan dela ut extra roller utöver de som fins i offelntliga register.
  Totalt kan varje organisation ha tre personer som respektive har en egen inloggning och en personlig profil i deras namn.
 • xxxxxx-xxxx

 • Avtalet finns att läsa se knapp bredvid.
 • MatchMore får nu dina uppgifter och kommer inom 1-2 arbetsdagar skicka ut en faktura (ej vid provperiod eller erbjudande) till den epost du angivit under fakturauppgifter. När fakturan är betald och betalningen inkommit kommer MatchMore inom 1-2 arbetsdagar skicka ut en aktiveringslänk till den epost du angivit under användaruppgifter.

OBS! Ni måste klicka på "skicka medlemsansökan" för att skicka formuläret. Fyller ni i nästa formulär kommer informationen ovan i medlemsansökan gå förlorad. Efter att ha skickat in formlulär 1 kan ni uppdatera sidan och sedan fylla i och skicka in formulär 2. 

Formulär 2:

Ny extra användare

 • En medlem i MatchMore kan ha totalt ha tre konton kopplade till sig. Om din organisation redan är medlem kan du anmäla dig som ny extra användare genom fomuläret nedan för att få en egen inloggning och profil i ditt namn. Du måste ha en roll i organisationen för att kunna bli användare. Endast firmatcknare har roll i organisationen om inte en firmatecknare angivit en ny roll i MatchMore.
 • ÅÅMMDD
 • Organisationsnummret som du önskar bli kopplad till. Organisationen måste redan ha ett medlemskap för att kunna koppla en ny användare.

OBS! Endast informationen i formulär 2 kommer skickas in om ni klickar på "Skicka meddelande", om ni fyllt i något i fomulär 1 kommer det alltså gå förlorat. För att skicka in formulär 1 behöver ni fylla i formulär 1 och klicka på "Skicka medlemsansöakan". Ni kan sedan uppdatera sidan och fylla i formulär 2 och klicka på "skicka meddelande" om ni vill anmäla ytterligare en användare.