SOM MEDLEM FÅR DU:

MATCHNING
NÄTVERKS MÖTEN
SAMVERKAN
EVENT
UTBILDNING
FUNDRAISING NEWS
KLUSTERMÖTEN mot
de globala målen

I matchmore möts givare och mottagare av medel till projekt och verksamhet

MatchMore är nätverket för alla typer av organisationer som stiftelser, stiftelseägda verksamheter, bolag, projekt och investerare som antingen erbjuder eller söker finansiering, partners och/eller samverkan för att stärka sin tillväxt hållbart för framtiden.

Genom MatchMores event, möten och matchnings-verktyg kan du sammankopplas med nya möjligheter och skapa värdefulla kontakter som för er organisation framåt och närmare nästa mål.

Så här fungerar nätverket

Samverkan förverkligar idéer

I Sverige finns det 2021 över 1 miljon bolag och drygt 19000 stiftelser men tyvärr, fram till nu, alldeles för lite samverkan.
Samverkan behövs då både stiftelser, investerare och bolag har resurser som bra projekt kan behöva.

"Bokfört värde på tillgångarna för de registrerade stiftelserna uppgick år 2004 till ca 270 miljarder kronor. Marknadsvärdet är troligen det dubbla. 2017 uppskattades förmögenheten till drygt 500 miljarder kronor *. Därtill kommer svenska fonder som har flera miljarder kr. 

*(källa: Foudations in Sweden, their scope, roles and visions, F.Wijkström och S Einarsson, Handelshögskolan i Stockholm)

Vi samverkar med bl.a:

VI gör gott, i samverkan.