Event

8 EVENT PER ÅR
 
  • Generellt fokus på projekt och/ eller verksamhets utveckling och/eller finansiering via stiftelse och företagssamverkan.
  • Tillämpning, hur gör jag affär med stiftelsen, utbildning och samhällsbevakning.
  • Mingel, matchning och möten med etablerade stiftelser, investerare, mfl.
  • Föredragshållare från tex kända stiftelser, skatteexperter, revisorer mfl
Läs mer och boka plats nedan. 
KLUSTERMÖTE MOT GLOBALA MÅLEN
  • En gång per vecka bjuds ni in att delta i diskussion kring hur kan vi samverka i projekt som främjar på olika sätt.
  • Syftet är att ni medlemmar som finns i MatchMore har projekt och verksamheter som på olika sätt främjar de globala målen.

    Läs mer och boka plats/länk nedan.

 

KOMMANDE EVENT             KOMMANDE KLUSTERMÖTEN

NOVEMBER

PROJEKTDAGEN
24/11  Flyttas till 20 Januari

Möten mingel och presentationer av aktuella projekt för att hitta rätt samverkan, finansiering eller andra resurser.
Läs mer och boka plats nedan. 
V
VI MÖTER DE GLOBALA MÅLEN
En gång per vecka bjuds ni in att delta i diskussion kring hur kan vi samverka i projekt som främjar på olika sätt.
Syftet är att ni medlemmar som finns i MatchMore har projekt och verksamheter som på olika sätt främjar de globala målen. Vi diskuterar här utifrån den egna verksamheten hur vi på bästa sätt kan samverka för att nå längre och göra mer nytta för människorna, miljön och allt annat på vår jord.

Varje fredag kl 10- 11 diskuterar vi utifrån 4 olika kluster.
Ni bokar in er nedan till de mål och diskussioner som passar er så kommer länken per e-post.
Boka din länk nedan           V

event kalender

boka EVENTplats

globala mål kalender

kluster 1

Vi diskuterar projekt och möjligheter kring mat, vatten, hav, resurser.
MÅL: 1, 2, 6, 14
DAT: 20/8, 17/9, 15/10, 12/11

kluster 2

Vi diskuterar projekt och möjligheter kring hälsa och utbildning
MÅL: 3, 4
DAT: 27/8, 24/9, 22/10, 19/11

kluster 3

Vi diskuterar projekt och möjligheter kring energi, produktion, hållbara städer, industri, klimat
MÅL: 7, 9, 11, 12, 13, 15.
DAT: 3/9, 1/10, 29/10, 26/11

kluster 4

Vi diskuterar projekt och möjligheter kring jämlikhet, jämställdhet, fred, inkluderande samhällen.
MÅL: 5, 8, 10, 16.
DAT: 10/9, 8/10, 5/11, 3/12

boka länk globala mål.

Anmäl 1 person / anmälan.