om
AFFÄRSNätverket

Affärsnätverket MatchMore

 • Är ett unikt affärsnätverk av stiftelser, företag, investerare, projekt och personer.
 • På våra event möts stiftelser, företag och investerare för utbyte av hållbara projekt och verksamheter. 
 • Genom branch och gränsöverskridande samverkan möjlig görs nya marknader.
 • Ger förvaltare av stiftelser och ledning av företag garanterat en annorlunda upplevelse av hållbar utveckling med syftesdriven lönsamhet.
 • På fundraising News kan din organisation visa upp sig med film och intervju och locka till sig samverkan och investerare.

Samverkan förverkligar idéer

I Sverige finns det 2021 över 1 miljon bolag, drygt 19000 stiftelser och många investerare men tyvärr, fram till nu, alldeles för lite samverkan och mötesplatser.
Samverkan behövs då både stiftelser, investerare och bolag har resurser som bra projekt kan behöva.

" 2017 uppskattades förmögenheten till drygt 500 miljarder kronor *. Därtill kommer svenska fonder som har flera miljarder kr. 

*(källa: Foudations in Sweden, their scope, roles and visions, F.Wijkström och S Einarsson, Handelshögskolan i Stockholm)

AFFÄRSnätverk.

Nätverket är unikt på flera sätt:

 • Det består av en stor mängd företag, stiftelser, investerare och människor som alla brinner för utveckling.
 • Stort fokus på verksamheter och projekt att ta del av och samverka med.
 • Finansierings information och kompetensutveckling.
 • Inspireras av profiler som "gjort resan" och ta del av deras tips och råd.
 • Global delaktighet Vi erbjuder veckovisa möten att diskutera era projekt/ verksamheter mot FNs 17 globala mål.

VÅR "DRAKNÄSTE" PROCESSMODELL

Möjlighet ges att mer "hands on" utveckla era projekt som efter processen presenteras för vårt "draknäste" av investerare.

Era projektidéer/verksamheter dras igenom processens 5 steg, idé, analys, vem,  hur, när för att få en klar bild över läget och behovet om
- vad som skall göras i varje del
- vad det kostar, uppstart, material, drift, personal
- tid det kommer att ta,
- när kommer intäkt osv. dvs: TTM och ROI
Projektet presenteras för vår expertgruppsom består av investerare, grossister säljare m.fl. som ger feedback på förslaget och ger förslag på åtgärd så allt blir tydligt för de som eventuellt vill investera eller på annat sätt möta ert behov.

EVENT / UTBILDNING
Åtta event per år i syfte att:

 • I nätverket mötas och diskutera möjligheter med att samverka med andra projekt, stiftelser och bolag.
 • Ge utbildning i att driva stiftelse, föertag, projekt.
 • Föredragshållare inom specifika teman tex. Skatteexpert, juridik, tillämpning, stiftelsesamverkan mm.
 • Möta investerare, "draknäste", med möjlighet att "pitcha" upprop, investering och projekt.
 • 1 projektdag / år som mer är att beteckna som en mässa med utställare och föredrag. (när pandemiläget tillåter) troligtvis i oktober.
 • MatchMore hjälper projekt och eller verksamhet att finna företags partners och/ eller stiftelser att söka medel från.

PROJEKTDAGAR

Projektdagar mot globala målen
 • En gång per månad bjuds ni in att delta i diskussion kring hur kan vi samverka i projekt som främjar på olika sätt.
 • Syftet är att ni medlemmar som finns i MatchMore har projekt och verksamheter som på olika sätt främjar de globala målen. 

fundraising news

Fundraising News är vår nyhetskanal.

 • Som medlem kan du följa och vara en del av vår nyhetskanal.
 • I nyhetskanalen belyser vi information och har intressanta intervjuer som kan hjälpa dig finna nya vägar till framgång. 
 • Fokus är att följa aktuella frågor kring stiftelse gärna i samverkan med bolag. 
 • Vi belyser projekt och intervjuar givare av medel globalt.

VARMT
VÄLKOMMEN
ATT delta.