Nätverket

MatchMore

I nätverket MatchMore får du:

Nätverket består av en stor mängd företag och stiftelser vilka alla består av individer som vill utveckla, samverka och göra gott. 

8 event/ år, när vi får börja ses igen.
På eventen informeras och utbildas vi, matchas och eller knyter kontakter och diskuterar möjligheter.

Samverkan är ett ledord. Vi, liksom ni, vill göra gott och i nätverket underlättar vi för samverkan så att fler projekt når framgång och kan hjälpa för framtiden.

På eventen erbjuds utbildning i att driva och utveckla projekt, stiftelse och bolag. Vi får matnyttig kunskap av tex skatteexperter, revisorer och andra som har kunskap vi andra behöver.

DoGood Market är ett handelshus där medlemmarna kan få hjälp att komma ut med sina färdiga produkter eller tjänster till kunderna.
Lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.

So medlem ingår du också i kluster/ hubbar  där vi i mindre fokusgrupper diskuterar ämnen och möjligheter som rör just vår branch eller grupp.

Som medlem har du tillgång till vårt unika matchningsverktyg MatchMore.

Verktyget hjälper oss att matchas med projekt, stiftelser och företag och där finna möjliga parners.

I verktyget finns Sveriges alla stiftelser och företag kommer in pö om pö.
Som medlem beskriver man sina projekt och blir då matchade automatiskt i systemet. Du kan också välja att söka manuellt och då öka eller minska vikten av vissa parametrar för att visa vad som är viktigast i din sökning. tex är ort oviktigt, minimera den, syfte  viktigast maximera den osv.

Alla företag och stiftelser består av personer som innerhar roller i organisationen. Alla dessa personer finns också med som sökbara.

Sen fungerar det ungefär som en datingsida, du får förslag utifrån din matchning, hur det sen går med kärleken är upp till er. 

MatcMore News är vår nyhetskanal.

Fokus är att följa aktuella frågor kring stiftelse gärna i samverkan med bolag. I SVerige idag finns det ca 18 500 stiftelser som alla har unika syften, ändamål och projekt. 

Vi belyser projekt och intervjuar givare av medel globalt.

Det finns mer än 250 000 stiftelser i världen. Vår avsikt är att koppla oss samman med världens stiftelser så att syfte kan möta lönsamhet med fokus på det goda!