Nätverket

 Medlemsnätverket match more.

 • Är ett uniklt nätverk av stiftelser, företag, projekt och personer/investerare.
 • Med ett AI-baserat matchmaking verktyg som möjliggör att kapital från stiftelser, företag och investerare finner syftesdrivna projekt och/ eller verksamhetsutveckling.
 • Här möter stiftelser och företag hållbara projekt och verksamheter samt andra stiftelser och kapital som vill göra gott i världen.
 • Ger förvaltare av stiftelser och ledning av företag garanterat en annorlunda upplevelse av hållbar utveckling med syftesdriven lönsamhet.
 • Ett nätverk som sammanför stiftelser, projekt, stiftelseägda företag och "vanliga" företag.
 • Genom branch och gränsöverskridande samverkan gör vi framtiden lite bättre.

Som medlem får du:

Läs mer genom att klicka på respektive bild

Följande ingår i medlemsskap i Match More:

Bland annat ingår följande i medlemsskap i Match More:

8 event per år i syfte att:

 • I nätverket mötas och diskutera möjligheter med att samverka med andra projekt, stiftelser och bolag.
 • Ge utbildning i att driva stiftelse, föertag, projekt.
 • Föredragshållare inom specifika teman tex. Skatteexpert, juridik, tillämpning, stiftelsesamverkan mm.
 • Möta investerare, "draknäste", med möjlighet att förevisa upprop och projekt
 • 1 stiftelsedag / år som mer är att beteckna som en mässa med utställare och föredrag. (när pandemiläget tillåter)
 • Match More hjälper projekt och eller verksamhet att finna företags partners och/ eller stiftelser att söka medel från.

Medlemssida med:

 • Information och erbjudande från samverkanspartners som underlättar i att driva stiftelse,företag och projekt.
 • Mallar för bla. projekt så att du som stiftelse lär dig vad som bör ingå då du ska beskriva ett projekt som är i behov av medel.

Verktyget Matchmore där ni får:

 • Möjlighet att söka och matchas med andra stiftelser, företag och projekt.
  Automatiskt eller manuellt. 
 • Egen medlemssida med:
  Namn, logga, kontaktperson, email, telefon
  Verksamhetsbeskrivning av bolag eller beskrivning av stiftelsens syfte, ändamål och projekt som har behov av finansiering.
 • Möjlighet att ladda upp bild på stiftare, styrelsemedlemmar och hedersledamöter som i sin tur kan kopplas till andra engagemang istiftelser eller bolag.
 • Möjlighet att ladda upp presentations filmer om upprop för attraktiva projekt som söker medel och/ eller partners.
 • Möjlighet att söka och finna stiftelser företag eller projekt som liknar ert.
 • Möjlighet att söka stiftelser och företag som kan vara intresserade av att samverka och eller finansiera ert projekt.