om Nätverket

 nätverket matchmore.

 • Är ett uniklt nätverk av stiftelser, företag, investerare, projekt och personer.
 • Det AI-baserade matchmaking verktyget möjliggör att kapital från stiftelser, företag och investerare finner syftesdrivna projekt och/ eller verksamhetsutveckling.
 • På våra event möts stiftelser, företag och investerare för utbyte av hållbara projekt och verksamheter. 
 • Genom branch och gränsöverskridande samverkan möjlig görs nya marknader.
 • Ger förvaltare av stiftelser och ledning av företag garanterat en annorlunda upplevelse av hållbar utveckling med syftesdriven lönsamhet.
 • På fundraising News kan din organisation visa upp sig med film och intervju och locka till sig samverkan och investerare.

Som medlem får du:

Läs mer om varje del nedan

Följande ingår i medlemsskap i MatchMore:

Bland annat ingår följande i medlemsskap i Match More:

MATCHNING

Som medlem har du tillgång till vårt unika matchningsverktyg MatchMore.

 • Verktyget hjälper oss att matchas automatiskt med projekt, stiftelser och företag för att finna möjliga parners.
  (du kan också söka manuellt)
 • I verktyget finns Sveriges alla stiftelser och ca 100 000 företag, fler kommer in löpande.
 • Som medlem beskriver man sina projekt och blir då matchade automatiskt i systemet. 
 • Alla företag och stiftelser består av personer som innerhar roller i organisationen. Alla dessa personer finns också med som sökbara.
 • Egen medlemssida med:
  Namn, logga, kontaktperson, email, telefon
  Verksamhetsbeskrivning av bolag eller beskrivning av stiftelsens syfte, ändamål och projekt som har behov av finansiering.
 • Möjlighet att ladda upp bild på stiftare, styrelsemedlemmar och hedersledamöter som i sin tur kan kopplas till andra engagemang istiftelser eller bolag.
 • Möjlighet att ladda upp presentations filmer om upprop för attraktiva projekt som söker medel och/ eller partners.
 • Möjlighet att söka och finna stiftelser företag eller projekt som matchar med ert.
 • Möjlighet att söka stiftelser och företag som kan vara intresssanta för samverkan och eller finansiering.
 • Samverkan är ett ledord. Vi, liksom ni, vill göra gott och i nätverket underlättar vi för samverkan så att fler projekt når framgång och kan hjälpa för framtiden.

medlemssida

 • Information och erbjudande från samverkanspartners som underlättar i att driva stiftelse,företag och projekt.
 • Mallar för bla. projekt så att du som stiftelse lär dig vad som bör ingå då du ska beskriva ett projekt som är i behov av medel.

nätverk.

Nätverket äe unikt på flera sätt:

 • Det består av en stor mängd företag, stiftelser, investerare och människor som alla brinner för utveckling.
 • Stort fokus på verksamheter och projekt att ta del av och samverka med.
 • Finansierings information och kompetensutveckling.
 • Inspireras av profiler som "gjort resan" och ta del av deras tips och råd.
 • Global delaktighet Vi erbjuder veckovisa möten att diskutera era projekt/ verksamheter mot FNs 17 globala mål.

event / UTBILDNING

8 event per år i syfte att:

 • I nätverket mötas och diskutera möjligheter med att samverka med andra projekt, stiftelser och bolag.
 • Ge utbildning i att driva stiftelse, föertag, projekt.
 • Föredragshållare inom specifika teman tex. Skatteexpert, juridik, tillämpning, stiftelsesamverkan mm.
 • Möta investerare, "draknäste", med möjlighet att "pitcha" upprop, investering och projekt.
 • 1 projektdag / år som mer är att beteckna som en mässa med utställare och föredrag. (när pandemiläget tillåter) troligtvis i oktober.
 • MatchMore hjälper projekt och eller verksamhet att finna företags partners och/ eller stiftelser att söka medel från.

fundraising news

Fundraising News är vår nyhetskanal.

 • Som medlem kan du följa och vara en del av vår nyhetskanal.
 • I nyhetskanalen belyser vi information och har intressanta intervjuer som kan hjälpa dig finna nya vägar till framgång. 
 • Fokus är att följa aktuella frågor kring stiftelse gärna i samverkan med bolag. 
 • Vi belyser projekt och intervjuar givare av medel globalt.

klustermöten

Klustermöten mot globala målen
 • En gång per vecka bjuds ni in att delta i diskussion kring hur kan vi samverka i projekt som främjar på olika sätt.
 • Syftet är att ni medlemmar som finns i MatchMore har projekt och verksamheter som på olika sätt främjar de globala målen. 

prova gratis 30 dagar

Anmäl er nu och prova gratis i 30 dagar.
Vill ni fortsätta kommer faktura automatiskt.
Skulle ni inte trivas med MatchMore avslutar ni via
e-post till info@matchmore.se senast 7 dagar före provperioden gått ut.

medlemskap

Medlemskapet löper årsvis. Min. 12 månader.
Betalning sker via faktura årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Ni väljer vid anmälan.
Allt ovan för 2163 kr/månad (+moms)